Контроллер Lenze 3200С
Контроллер Lenze С300
Контроллер Lenze V800-C
Контроллер Lenze V800-P
Контроллер Lenze P500
Контроллер Lenze P300
Панель монитор Lenze V200
Устройство ввода/вывода Lenze 1000 I/O